Announcements

Dear PAM Members,

Please find herewith the announcement on Automation Capital Allowance (ACA) and Smart Automation Grant (SAG) for Services Sector.

Excerpt from the letter on the announcement:

“Kerajaan Malaysia telah mengumumkan 2 insentif bertujuan merancakkan lagi penggunaan teknologi automasi bagi sector perkilangan dan perkhidmatan di Malaysia seperti berikut:

i) Automation Capital Allowance (ACA)

Skopnya diperluaskan untuk merangkumi sector perkhidmatan di bawah Bajet Tahun 2020 pada 11 Oktober 2019. ACA memperuntukkan elaun modal sebanyak 200% ke atas perbelanjaan RM2 juta pertama yang layak bagi pembelian mesin dan peralatan automasi. Garis panduan ACA telah diluluskan oleh Kementerian Kewangan (MOF) pada 2 Disember 2020 (Lampiran 2)

ii) Smart Automation Grant (SAG)

Diumumkan di bawah Pelan Jana Semula Ekonomi Negara (PENJANA) pada 5 Jun 2020. SAG memperuntukkan geran secara reimbursable basis sehingga RM1 juta bagi setiap syarikat untuk pembelian mesin dan peralatan automasi termasuk perisian yang digunakan dalam mesin/peralatan. Garis panduan SAG telah diluluskan oleh MOF pada 10 September 2020 (Lampiran 3).”

Details on “Lampiran 2” and “Lampiran 3”